Rigenera - Терапия за кожа и коса със стволови клетки по метода на микроприсадки

RIGENERA е най-новия метод в регенеративната медицина, чрез автовложна терапия, с извлечени от пациента стволови клетки. Процедурата е безболезнена и трае 30 – 40 минути.

АЛОПЕЦИЯ? 

АРТРОЗА? 

БЕЛЕЗИ? 

ИЗГАРЯНИЯ?

Първото лечение със стволови клетки в българия може да е отговорът!

Rigenera - Терапия за кожа и коса със стволови клетки по метода на микроприсадки

RIGENERA е най-новия метод в регенеративната медицина, чрез автовложна терапия, с извлечени от пациента стволови клетки. Процедурата е безболезнена и трае 30 – 40 минути.

АЛОПЕЦИЯ? 

АРТРОЗА? 

БЕЛЕЗИ? 

ИЗГАРЯНИЯ?

Първото лечение със стволови клетки в българия може да е отговорът!

 

     България няма позитивен опит от гледна точка на болните от изгаряния, артроза и алопеция.
     Проучванията показват, че повече от половината хора, които са в активна възраст, развиват различна степен на артроза.
 
      Над 50% от мъжете и 25% от жените имат различна степен на артроза.  Ако разгледаме разпределението по пол или възраст, бихме разбрали, че индикацията на тази терапия е различна от гледна точка на тези критерий. Това означава, че доколкото може да си позволи, всеки българин може да прибегне до това лечение.

 

    Говорим за лечение със специализирани микрографти, богати на стволови клетки от възрастни индивиди, различни от младите стволови клетки, стбрани при раждането.    
Това са вид клетки, които спасяват живота на страдащите от потенциално смъртоносната левкемия, линфома или страдащи от солидни тумори като ретинобластоми или невробластоми.
   

    България няма позитивен опит от гледна точка на болните от изгаряния, артроза и алопеция.
    Проучванията показват, че повече от половината хора, които са в активна възраст, развиват различна степен на артроза.
 
    Над 50% от мъжете и 25% от жените имат различна степен на артроза.  Ако разгледаме разпределението по пол или възраст, бихме разбрали, че индикацията на тази терапия е различна от гледна точка на тези критерий. Това означава, че доколкото може да си позволи, всеки българин може да прибегне до това лечение

 

    Говорим за лечение със специализирани микрографти, богати на стволови клетки от възрастни индивиди, различни от младите стволови клетки, стбрани при раждането.    
Това са вид клетки, които спасяват живота на страдащите от потенциално смъртоносната левкемия, линфома или страдащи от солидни тумори като ретинобластоми или невробластоми.
   

 

    RIGENERA към датата на пускането сив България е единственото специализирано лечение със стволови клетки, показано при широк спектър от заболявания:
     
 
 •  изгаряния
 • декубитални рани
 • белези
 • алопеция
 • диабетно стъпало
 • тенденит
 • артроза
 • некроза

    RIGENERA към датата на пускането си в България е единственото специализирано лечение със стволови клетки, показано при широк спектър от заболявания:     
 
 •  изгаряния
 • декубитални рани
 • белези
 • алопеция
 • диабетно стъпало
 • тенденит
 • артроза
 • некроза

Военни технологии за гражданска употреба

  Лечението е одобрено на ниво Европейски съюз и САЩ, следователно носещо маркировката “ СЕ“ и „FDI“, RIGENERA се основава на науката, на проекта, иницииран от  НАТО – Програма „Наука за мир и сигурност“, която има за цел бързо зарастване на рани, причинени от термични или химически изгаряния, като тези по време на война или след природни бедствия. Това ни напомня за изобретенията, преминали от военните към гражданския сектор, като ABS или GPS – да споменем само две от тези, които използваме всеки ден.

  Военни технологии за гражданска употреба

   Лечението е одобрено на ниво Европейски съюз и САЩ, следователно носещо маркировката “ СЕ“ и „FDI“, RIGENERA се основава на науката, на проекта, иницииран от  НАТО – Програма „Наука за мир и сигурност“, която има за цел бързо зарастване на рани, причинени от термични или химически изгаряния, като тези по време на война или след природни бедствия. Това ни напомня за изобретенията, преминали от военните към гражданския сектор, като ABS или GPS – да споменем само две от тези, които използваме всеки ден.

   Какво е специалното в Rigenera ?

   Rigenera масовизира лечението със стволови клетки и го прави достъпно!

   Досега единственото решение за отделяне на стволови клетки е ензимното, което има два недостатъка:

   • може да създаде „функционална импотентност“ на голям процент от стволовите клетки чрез ензимна денудация на клетъчната матрица, съдържаща както рецептори, така и интегрини, които представляват „гласа“ на стволовите клетки, чрез които те комуникират с други клетки в тъканта, в която са били трансплантирани.
   • беше много по-скъпо, като можеше цената на лечението да достигне до десетки хиляди евро.

   RIGENERA се основава на друг критерий за разделяне на стволови клетки от зрели клетки, а именно критерият SIZE! Вместо да избира разделяне въз основа на клетъчни рецептори, RIGENERA избира непристъпен достъп на път: изолиране на стволови клетки въз основа на техния размер, като се вземе предвид, че като цяло  стволовите клетки са до 3 пъти по-мали от зрелите клетки, които възникват от тях. 

          Основната идея е блестящо проста: тя филтрира клетки с размер 50 микрона, като има матрица от 10 -20 микрона през отвор от 80 микрона.

               Методът RIGENERA се извършва с помощта на две устройства: клетъчна машина за разрушаване и RIGENERACONS,  устройствата, в които се поставя човешката тъкан, от която се извличат стволовите клетки. Въпросната човешка тъкан представлява присадка с невидима зона на зарастване в края на лечението, с площ от 2-3 мм ушен хрощчл, например, за лечение на гонартроза или коксартроза. Всички тези терапии изискват обикновена локална анестезия,така че ограниченията от гледна точка на упойката са изключително малки. 

            Устройствата на RIGENERACONS се състоят от кръгла плоча с приблизително 100 шестоъгълни отвора, ограничени от 6 остриета, които прерязват междуклетъчните връзки, а не самите клетки. По този начин само стволовите клетки и нерелевантни тъканни остатъци „минават“ през дупката от 80 микрона, докато извън тях ще останат зрелите клетки, от които искаме да се отървем. Лекарят извлича 1,2ml, 3 ml или 16 ml. концентрат на стволови клетки, в зависимост от вида на RIGENERACONS, който използва,който след това прилага или върху раната, кожата, скалпа или върху ставата, в зависимост от лекуваната патология

   Какво е специалното в Rigenera ?

   Rigenera масовизира лечението със стволови клетки и го прави достъпно!

   Досега единственото решение за отделяне на стволови клетки е ензимното, което има два недостатъка:

   • може да създаде „функционална импотентност“ на голям процент от стволовите клетки чрез ензимна денудация на клетъчната матрица, съдържаща както рецептори, така и интегрини, които представляват „гласа“ на стволовите клетки, чрез които те комуникират с други клетки в тъканта, в която са били трансплантирани.
   • беше много по-скъпо, като можеше цената на лечението да достигне до десетки хиляди евро.

      RIGENERA се основава на друг критерий за разделяне на стволови клетки от зрели клетки, а именно критерият SIZE! Вместо да избира разделяне въз основа на клетъчни рецептори, RIGENERA избира непристъпен достъп на път: изолиране на стволови клетки въз основа на техния размер като се вземе предвид, че като цяло стволовите клетки са до 3 пъти по-малки от зрелите клетки, които възникват от тях.

   Основната идея е блестящо проста: тя филтрира клетки с размер 50 микрона, като има матрица от 10-20 микрона през отвор от 80 микрона.

   Методът RIGENERA се извършва с помощта на две устройства: клетъчна машина за разрушаване и RIGENERACONS, устройства, в които се поставя човешката тъкан, от която се извличат стволовите клетки. Въпросната човешка тъкан представлява присадка с невидима зона на зарастване в края на лечението, с площ от 2-3 мм ушен хрущял, например за лечение на гонартроза или коксартроза. Всички тези терапии изискват обикновена локална анестезия, така че ограниченията от гледна точка на упойка са изключително малки. Устройствата на RIGENERACONS се състоят от кръгла плоча с приблизително 100 шестоъгълни отвора, ограничени от 6 остриета, които прерязват междуклетъчните връзки, а не самите клетки.

   По този начин само стволовите клетки и нерелевантни тъканни остатъци „минават“ през дупката от 80 микрона, докато извън тях остават зрелите клетки, от които искаме да се отървем. Лекарят извлича 1,2ml, 3 ml. или 16ml. концентрат на стволови клетки, в зависимост от вида RIGENERACONS, който използва, който след това прилага или върху раната, кожата, скалпа или върху ставата, в зависимост от лекуваната патология.

   По този начин се лекуват:

   •  изгаряния
   • декубитални рани
   • белези
   • алопеция
   • диабетно стъпало
   • тенденит
   • артроза
   • некроза

   По този начин се лекуват:

   •  изгаряния
   • декубитални рани
   • белези
   • алопеция
   • диабетно стъпало
   • тенденит
   • артроза
   • некроза

   Може да се възползвате от най - модерното лечение със специализирани стволови клетки, достъпно в България от 2019г., на цени започващи от 2 500 до 3 500 лева за цялостно лечение, в зависимост от размера на раната, зоната на терапия или тежестта на заболяването.

   Може да се възползвате от най - модерното лечение със специализирани стволови клетки, достъпно в България от 2019г., на цени започващи от 2 500 до 3 500 лева за цялостно лечение, в зависимост от размера на раната, зоната на терапия или тежестта на заболяването.